Thông tin liên hệ

THÀNH PHÁT Á CHÂU 

[Địa chỉ] :39 Hoa Hồng 2, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
[Tel] : +84.28.3517.0381
[Fax] : +84.28.3517.0382
[Email] : sale@thanh-phat.com

Liên hệ

Map